Compliance

Guidelines and legal notices of the Schunk GroupJuridische kennisgevingen

Auteursrecht
Copyright 2015 Schunk GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, geluids-, video- en animatiebestanden en hun arrangementen vallen onder het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom. Ze mogen niet voor handelsdoeleinden of voor verspreiding worden gekopieerd, noch gewijzigd en op andere websites gebruikt worden. Sommige internetsites van Schunk bevatten ook materiaal, dat valt onder het auteursrecht van degenen die deze sites ter beschikking hebben gesteld.

Handelsmerken
Tenzij anders aangegeven zijn alle op de internetsites door Schunk genoemde merken wettelijk beschermde handelsmerken van Schunk, dit geldt met name voor alle logo’s en emblemen van het bedrijf.

Licentierechten
Schunk wil u een innovatief en informatief internetplatform aanbieden. Wij hopen daarom dat u net zo blij bent met onze creatieve vormgeving als wijzelf. Wir bitten Sie aber dennoch um Verständnis dafür, dass Schunk sein geistiges Eigentum, einschließlich Patente, Handelsmarken und Urheberrechte, schützen muss und diese Internet-Seiten keinerlei Lizenzrechte an dem geistigen Eigentum von Schunk gewähren können.

Aansprakelijkheid
De informatie en details op deze sites geven geen garantie of waarborg, noch uitdrukkelijk noch impliciet. Ze zijn vooral geen impliciete toezegging of garantie met betrekking tot de voorwaarde, verkoopbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doelen of niet-overtreding van wetten en patenten.

Op onze internetsites vindt u ook links naar andere sites op het internet. Wij willen erop wijzen dat wij geen invloed hebben op het ontwerp en de inhoud van de gekoppelde sites. Daarom kunnen wij geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie accepteren. Tegen deze achtergrond doen wij afstand van alle inhoud van deze sites. Deze verklaring geldt voor alle op onze websites opgenomen links naar externe websites en hun inhoud.