undefined

Weiss Technik Belgium is hét infrarood competentiecentrum van de Weiss Technik Group.

 

De kerncompetentie in deze verwarmingstechniek ligt onder meer in het inbouwen van krachtige stralers bij onze: Infrarood Ovens, Infraroodmodules en Infrarood Boosters.
Weiss Technik Belgium gebruikt tweelingbuis kwartsstralers met geïntegreerde reflectie.

In ons applicatiecentrum werden reeds meer dan 3000 testen uitgevoerd.

CAE-Ray Tracing en vermogensberekeningen behoren eveneens tot de mogelijkheden.

  • Ovens
  • Boosters
  • Modules
  • Energiebeheer
  • Vermogensregeling
     

Allen industriële sectoren gebruiken deze technologie met maximale, contactloze en ogenblikkelijke warmteoverdracht.

– Naadloos integreerbaar


– Upgrading bestaande machines


– Traploze vermogensregeling


– Dataregistratie en -archivering


– Regelbaar van 0 tot 100%


Wat is Infrarood?

Infrarood is voor het menselijk oog niet waarneembare elektromagnetische straling, met golflengten tussen circa 780 nanometer (nm) en 1 millimeter (106 nm), dus tussen het (zichtbare) rode licht en de microgolven.

Veelal wordt het golflengtegebied van 780 nm tot 10 micrometer aangeduid met nabij-infrarood, van 10 tot 30 µm met middel-infrarood, van 30 µm tot 300 µm met ver-infrarood en van 300 µm tot 1 mm met sub-millimetergebied. Infrarood betekent 'onder het rood', omdat de frequentie van infraroodstraling iets lager ligt dan die van zichtbaar rood licht.

Voordelen van Infrarood:


Type lampen: